Welkom bij KMconsultatie


Op deze website vindt u informatie over verschillende producten en trainingen.

Deze kunnen op basis van consultatie worden aangevraagd bij KMconsultatie.

 

Er zijn naast een aantal basisproducten/methodes, tal van mogelijkheden! Iedere cliënt of situatie is natuurlijk anders, en hier hoort een op maat gemaakte aanpak of methode bij aan te sluiten.

 

KMconsultatie is opgericht door Koen Manders, op de laatste pagina is meer informatie te vinden over zijn achtergrond en de interventies die Koen meeneemt in zijn rugzak.
Bij ieder product/methode hoort een training om hier dieper op in te gaan, hierbij bestaat de mogelijkheid om dit als standaard training aan te vragen of als een gepersonaliseerde training, waarbij eigen casussen centraal staan. 

Het is altijd mogelijk om meer informatie aan te vragen.
Dit kan via het contactformulier of stuur een mail naar koen.manders@outlook.com


producten/methodes


3 benaderingen

Bij 3 benaderingen wordt dieper ingegaan op de visie van 3 benaderingen in de zorg voor cliënten met een vorm van dementie: 

- Compositie benadering
- Neutrale benadering
- Complementaire benadering. 

     

 

 

Link: 3 benaderingen

slaapmethode

De slaapmethode is ontwikkelt om te helpen bij slaapproblemen bij dementie. Aan de hand van 6 stappen worden er verschillende oplossingen aangeboden bij slaapproblemen. 

Vanuit de nieuwe wet: Zorg en Dwang, wordt er gestreefd om het gebruik van psychofarmaca terug te dringen. Dit stappenplan ondersteunt hierbij. 

 

Link: Slaapmethode 

groepsdynamica

Groepsdynamica draait om 7 rollen binnen een cliëntengroep die moeten samenleven op een (verpleeg)afdeling of kleinschalige woning. Door systeemtheorie in te zetten wordt er gekeken naar de dynamiek binnen een groep en welke uitgangspunten er heersen, wie heeft de macht en wat is er nodig om dit soepeler te laten lopen.

 

Link: Groepsdynamica Publicatie vakblad Denkbeeld


Voor een volledige en leesbare versie van het artikel

 

Link: Artikel Denkbeeld